nõuanded kasutatud käigukasti ostjale

Kui oled otsustanud kasutatud käigukasti osta ja teinud hinnaarvestuse, siis alljärgnevalt on sulle 10 küsimust, millele tasub mõelda:

  1. Kes võib käigukasti autole paigaldada? Kas ettevõte, kus autot remonditakse, on selleks piisav või nõutakse tagantjärgi hoopis esinduse kaasamist?
  2. Kas filtrit ja tihendit tohib vahetada või mitte? Paljude käigukastide puhul tuleb filtri vahetuseks käigukast osaliselt lahti võtta.
  3. Kas võib teatud väliseid tihendeid vahetada (sisendvõlli huultihend)? Mõistlik on välised tihendid kohe ära vahetada, et säästa hiljem 10-eurose tilkuva tihendi vahetuseks kuluvad 200-300 eurot (käigukasti maha ja peale monteerimise maksumus).
  4. Kui kaua on varuosale pretensiooni esitamise õigus? Eestis kehtib eraisikust ostjale 2-aastane pretensiooni esitamise õigus (ka kasutatud varuosale). Tihtipeale „unustatakse“ see müüja poolt ära ja ka ostja ei oska sellele tähelepanu pöörata.
  5. Kuidas müüja märgistab ära käigukasti, et võimalike pretensioonide puhul on üheselt aru saada, et tegemist on ikkagi SELLE käigukastiga? On võimalik, et müüja teeb mingi värviga märked vms., et võimalike probleemide korral olla kindel toote mitte avamises (detailide vahetamisest) ning et tegemist on tõesti tema poolt müüdud tootega. Soovitame üles märkida ka käigukasti seerianumber ja muud võimalikud näitajad, mis agregaadi üheselt identifitseerivad.
  6. Kes võib käigukasti õlile teha glükooli analüüsi? (jahutusvedeliku osakaalu keemiline test käigukasti õlis)
  7. Kas käigukasti õliproovi võib üldse võtta? (eeldab teatud juhtudel mõndade poltide avamist)
  8. Kas monteerimistöödele/transpordile on hüvitis, kui käigukast on rikkega (nt. järgmise käigukasti näol)? Kas selle tasub müüja või kompenseerib viimane selle kulu sellega, et saadab ise järgmise eksemplari proovimiseks?
  9. Kas müüja on valmis sõlmima kirjaliku ostulepingu ja andma arve? Vaadake, et teile arve asemel „pakkumist“ kaasa ei anta! Ka eraisik võib endale kuuluvat vallasvara müüa – KINDLASTI ärge ostke lihtsalt suusõnalise kokkuleppega!
  10. Kas müüja on eraisik või ettevõte? Eelistage ettevõtet, sest seal kaitseb teid Tarbijakaitseseadus. Soovitame küsida nõu ka remondiettevõttelt, kus teie auto hetkel viibib, kuna ka neil võib olla olulist infot müüja kohta.

Kui otsustate „uue“ kasutatud käigukasti heaks, siis on äärmiselt oluline teha müüjaga KIRJALIK ostu-müügi leping, kus fikseeritakse punktid 1-8. Uskuge, see on vajalik ja kaitseb teie enda tagalat, isegi kui mõned punktid tunduvad üleliigsed.