Mis on automaatkäigukasti õli friktsiooniarv ehk hõõrdetegur väike

Ilmselt oled meie blogi usina lugejana märganud, et teeme palju juttu automaatkäigukasti õli friktsioonarvust ehk hõõrdetegurist. Seda sellepärast, et õli tervise seisukohast on tegemist väga olulise näitajaga. Vaatame täna lähemalt, miks see nii on.

Sidurite eluiga ning maksimaalne võimekus jõudu mootorist ratasteni edasi kanda, sõltub peamiselt ketaste omavahelisest hõõrdekarakteristikast. Seega, sidurite omavaheline haakuvus on kriitilise tähtsusega ja üks olulisemaid käigukasti omadusi. Seda, kui hästi või halvasti sidurikettad omavahel haakuvad, kui nende vahel on õhuke kiht automaatkäigukasti õli, näitabki õli hõõrdetegur ehk friktsioonarv (ingl k friction coefficient).

Tegelikult eristatakse veel staatilist friktsioonarvu ja dünaamilist friktsioonarvu. Dünaamiline friktsioonarv näitab hõõrdetakistust omavahel libisevate siduriketaste vahel. Staatiline friktsioonarv näitab siduriketaste hõõrdetugevust seisvate siduriketaste vahel!

Millal sidurikettad libisevad?

Sidurikettad libisevad käigu vahetamise hetkel. See on hetk kui sidurikettad surutakse järjest tugevamalt omavahel kokku. Mida suurem on õli dünaamiline friktsioonarv, seda paremini sidurikettad omavahel haakuvad ehk seda kiiremini nende omavahelised kiirused ühtlustavad – käik läheb sisse.

Mida madalam on dünaamiline friktsioonarv, seda kauem sidurikettad libisevad ja käik läheb sisse väga pikalt. Arusaadavalt ei tohi käigulülitus olla liiga lühike ega ka mitte liiga pikk. Esimesel juhul tunnete tugevat nõksu, teisel juhul kuumutatakse ja kulutatakse igal käiguvahetusel sidurikettaid liiga palju.

Staatiline friktsioonarv on õli omadus paigalseisvaid sidurikettaid koos hoida. Võib tunduda imelik, aga staatiline ja dünaamiline friktsioonarv ei ole tihti samad ning need ei tohigi olla samad!

Võtame ühe näite tavelust, kus staatiline ehk seisuhõõre on suurem kui dünaamiline. Võtke ja pange näpp vastu märga kraanikausi glasuuripinda ja libistage – kostub ilmselt krudin. Krudin seetõttu, et dünaamiline hõõrdetegur teie näpu ning kraanikausi vahel on väiksem, kui staatiline hõõrdetegur – libisev näpp libiseb lihtsamini kui seisev näpp libisema hakkaks. Keegi ei soovi sõidukit, millel pöörded sõites kõiguksid või käiguvahetus oleks krudinaga. Seetõttu üritataksegi käigukasti õli staatilist ja dünaamilist friktsioonarvu võimalikult „õigeks timmida“. Osa kemikaale tõstab ja teised jällegi langetavad friktsioonarvu.

Mida see tähendab, kui käigukasti staatiline friktsioonarv on suur?

Käigulülituse hetkel libisevad sidurikettad omavahel (rolli mängib dünaamiline friktsioonarv). Vahetult enne siduriketaste pöörlemise ühtlustamist (lukustamist) võtab järje üle staatiline friktsioonarv. Kui viimane on suurem kui dünaamiline, pidurdatakse sidurikettad äkiliselt ja nõksuga. Seda on tunda käiguvahetuse jõnksust.

Seega kõige parem on kui staatiline ja dünaamiline friktsioonarv oleksid suhteliselt sarnased (staatiline veidike väiksem) ja dünaamiline friktsioonarv kasvaks, kui läbilibisemine suureneb. Viimane tähendab seda, et mida kiiremini hakkavad kettad omavahel pöörlema, seda rohkem neid ka pidurdatakse.

Erinevate lisanditega suudetakse ühte või teist suurust muuta. Kahjuks aja jooksul õli omadused muutuvad ja staatiline friktsioonarv (eriti kõrgetel temperatuuridel pikaaegselt kasutades) muutub. Üheks levinud eripäraks vana ja kulunud õli puhul on siduriketaste vibratsioon või värin. See on tingitud just õli ja siduriketaste muutusest ajas.

Oluline on see, et friktsioonarv ei sõltu mitte pelgalt ainult õlist, vaid ka siduriketaste materjalist ja käigukasti tarkvarast. Seetõttu ongi äärmiselt oluline, et käigukasti läheks sisse õige õli, mille omadused on kooskõlas käigukasti enda materjalide ja juhtsüsteemidega. Sama käigukast, mis on BMW või Audi all, kasutab näiteks erinevat õli ja põhjus peitub tarkvaras, millega käigukaste juhitakse. Ühel juhul arvestatakse, et kasutusel on ülilibe õli, teisel juhul mitte.

Loodame, et said automaatkäigukasti õli hingeelust veidi paremini aru ja sellepärast käigukastis universaalõlisid kasutama ei hakka. Käigukasti õli on kõrgtehnoloogiline toode ja seetõttu tuleks kasutada vaid litsentseeritud õlisid.