Mis asi on ATF Miks on automaatkäigukastis üldse õli vaja

Käigukasti õli ei ole tavaline õli, vaid pigem väga erinevate koostisosadega kokteil. Seetõttu kasutataksegi inglise keeles lühendit ATF (automatic transmission fluid) ehk automaatkäigukasti vedelik. Sõna vedelik kasutatakse seetõttu, et viimane koosneb nii baasõlist (nagu morsi sees vesi) ja lisanditest (morsi see suhkur ja siirup koos maitse ning lõhnaainetega). Kaasaegne ATF sisaldab üle paarikümne erineva lisandi. Segaduse vältimiseks kasutame edaspidi sõna vedelik asemel rohkem suupärast terminit automaatkäigukasti õli.

ATF-i ülesanded

Alljärgnevast nimekirjast selgub, miks käigukasti õli on sisuliselt kõige kesksem ja olulisem komponent kaasaegses automaatkäigukastis. Käiguvahetus nii külmas kui ka kuumas, suurte koormuste talumine, töökindlus jne. – kõik need omadused saavutatakse ainult järgmiste oluliste faktoritega:

 • kanda jõudu üle (hüdrodünaamiline ülesanne) – nagu merelaine kannab energiat ühest kohast teise, kannab käigukasti õli sisepõlemismootori energiat käigukastile;
 • toimida hüdraulilise õlina (hüdrostaatiline ülesanne) – enamus klappe ja kolbe liigutatakse käigukastis õlirõhuga;
 • toimida efektiivse jahutajana ja pindade puhastajana – kõiki käigukasti detaile jahutatakse käigukasti õliga, samamoodi toimub ka pindade puhastus käigukasti sees;
 • tekitada siduriketaste survepindadel piisavat hõõrdejõudu. Friction modifiers – muudavad õli libedusastet kahe siduriketta vahel ja on kriitilise tähtsusega käikude lülitussujuvusel;
 • kaitsta mehaanika detaile kulumise eest. Anti wear ja extreme pressure agents – aitavad määrida ja kaitsta detaile omavahelise metall-metall kontakti eest tekitades kaitsva kile;
 • kaitsta tihendeid vananemise ja kõvenemise eest. Seal swell additives – kaitsvad tihendeid teiste agressiivsete kemikaalide eest, mis on käigukasti õlis. Ilma nendeta alaneks peatselt käigukasti õlisurve ja tekiksid ka välised lekked;
 • taluda ekstreemselt madalaid temperatuure. Pour point depressants aitavad õli viskoossust vähendada madalatel temperatuuridel. See on eelduseks, et käigukast töötaks laitmatult ka -40C pakasega;
 • taluda väga kõrgeid temperatuure. Thickeners and viscosity index improvers – polümeerid, mis tagavad, et baasõli ei muutuks kõrgetel temperatuuridel liiga vedelaks;
 • õli peab suutma taluda hetkelisi kõrgeid temperatuure üle 300C. Oxidation inhibitors vähendavad hapniku, kuumuse ja muu saastatuse koosmõjul tekkivate söövitavate ühendite (peroxy radicals ning ka happed) ning muda teket;
 • vältima käigukasti sisepindade korrosiooni. Corrosion inhibitors – keemilised lisandid vältimaks korrosiooni, mida enamasti põhjustab õlisse sattunud vesi, happed ja teised keemilised lisandid;
 • vältima vahutamist. Foam inhibitors vähendavad õli vahutamist, et tagada õlitussüsteemi pidev ja konstantne surve. Enamus teisi lisandeid samas suurendavad õli kile tugevust ja seega on keeruline õhumulle katki teha, kuid see on kriitilise tähtsusega.
 • olla deemulgeeriv (demulsibility) ehk hoida võõrvedelikku mitte lahustunud olekus.

Õli kulumise tagajärjed

Seega õli (e. tehniline vedelik) on kõrgtehnoloogiline toode, mille omadused saavutatakse ülikallite lisanditega opereerides ning sel on väga mitmeid ülesandeid.

Sõltuvalt toote spetsifikatsioonist võib öelda, et 20-30% sellest on lisandid ja 70-80% on baasõli. Pikal kasutamisel muutuvad nii baasõli kui ka lisandite omadused. See tähendab, et kõik need omadused peavad õlil terve kasutusaja jooksul olema üle minimaalse kriitilise piiri. Kui kasvõi üks nendest halveneb, tõmbab see pikkamööda ka teised omadused alla.

Automaatkäigukasti õli omadused muutuvad ajas, see on tõestatud ja hästi teada fakt, ning selle tagajärjel väheneb käigukasti eluiga, kuni lõpuks toimub purunemine.

Näiteks hapete neutraliseerimise võime languse tagajärjel saavad esmalt kannatada ülitäpsed juhtpinnad ja tihendid. Selle tulemusena tekivad käigukasti õlikanalites lekked ja vähenevad surved. See omakorda viib siduriketaste suurema kulumiseni. Suurema kulumise tõttu eraldunud kettamaterjal vähendab õlifiltri läbilaskevõimet, millega kaasneb süsteemi üldine rõhulangus. Viimane omakorda mõjutab kogu käigukasti tööd. Analoogseid näiteid võib tuua ka vahu inhibiitorite mõju või ka anti wear kemikaalide vähenemise tagajärgede kohta.