Õige õlivahetuse protsess – mida on vaja, et kogu vana õli ikka kätte saada

automaatkäigukasti hooldus ja õlivahetus

Automaatkäigukast on sisuliselt agregaat, kust ei saa tavameetodiga kogu õli kätte. Keerates käigukasti põhjast õli väljalaskmiseks mõeldud kruvi lahti, saame heal juhul 30-40 % käigukasti õlist kätte. Selleks, et kätte saada kogu vana õli ja puhastada käigukast ka ajapikku sinna ladestunud sodist, on vaja kasutada teistsugust meetodit.

On olemas spetsiaalsed käigukasti õlivahetuse seadmed, mis ühendatakse käigukasti külge. Ainult nende abiga on võimalik kogu käigukasti õli ära vahetada. Aparaat ühendatakse käigukasti ja jahutussüsteemi vahele. Käivitatakse auto ja lastakse töötaval käigukastil enda seest võimalikult palju õli välja pumbata.

Kui käigukasti karteri põhi on vanast õlist tühi, seisatakse mootor. Seejärel eemaldatakse käigukasti põhi ja käivitatakse aparaadi pump. Õlivahetuse masin pumpab uut õli jahutussüsteemi ning käigukasti. Käigukasti suunduv uus õli puhastab jahutussüsteemi ning surub enda eest käigukasti teatud osakondadest vana õli välja. Protsessiks kulub tavaliselt 1-2 liitrit õli.

Nüüdseks on jahutussüsteem täidetud uue õliga ja käigukasti tagasivoolu osakond samuti. Paigaldatakse uus tihend ja filter ning puhastatakse põhjakaas. Peale põhjakaane alla paigaldamist pumbatakse käigukasti sisse uut õli. Selleks kulub ca 4-7 liitrit. Seejärel käivitatakse sõiduk.

Käigukast hakkab enda põhjast imema uut õli ja surub sellega enda seest vana õli välja. Kõige olulisem on, et kinnine hüdromuhv (seal asub kõige suurem osa mustusest) puhastaks ennast uue õliga. Protsessi hoitaks töös niikaua, kui käigukastist hakkab välja tulema puhast õli. Seejärel suletakse väljavoolu süsteem. Nüüd on käigukast täidetud uue õliga.

Seejärel ühendatakse aparaat käigukasti küljest lahti ning õigel temperatuuril pannakse paika käigukasti nivoo. See on tavaliselt koht, kus eksitakse ning tulemuseks võib olla liiga kõrge või madal õlitaseme nivoo. Edasi suundub operaator sõiduki ja diagnostikaseadmetega testsõidule, et vajadusel korrigeerida käiguvahetuse dünaamikat.

Loomulikult ei ole protsess pelgalt nii lihtne nagu ülalkirjutatu, sest sõltuvalt sellest, millise käigukastiga on tegemist, on vaja kasutada eritehnikaid. See tähendab, et pelgalt puhastusmasina olemasolu ei taga head töötulemust, vaid on ainult selle eelduseks. Ainult vilunud operaator suudab minimaalse õlikogusega hea tulemuse saavutada.