Millest tekivad peamised automaatkäigukasti vead?

millest tekivad peamised automaatkäigukasti vead

Käigukasti õlil on väga mitu ülesannet:

  • Kanda jõudu üle
  • Toimida hüdraulilise õlina
  • Toimida efektiivse jahutajana
  • Tekitada siduripindadel piisavad hõõrdejõudu (väga oluline on õli õige libedus ehk fiktsioonarv)
  • Määrida hammasrattaid ja laagreid (õli omadus, mis hoiab hõõrdumise võimalikult madalal, säilitades õhukese kile liikuvate osade vahel)
  • Mitte söövitama tihendimaterjale
  • Taluma ekstreemselt kõrgeid temperatuure (viskoossus peab olema võimalikult hea nii ekstreemselt madalatel -30 C kui ka kõrgetel +140 C temperatuuridel; lisaks peab õli suutma taluda hetkelisi kõrgeid temperatuure üle 300 C)
  • Neutraliseerima happeid (oksüdatsiooni inhibiitorid vähendavad hapniku, kuumuse ja muu saastatuse koosmõjul tekkivate hapete ning muda teket)
  • Vältima käigukasti sisepindade korrosiooni (keemilised lisandid aitavad vältida korrosiooni, mida enamasti põhjustab õlisse sattunud vesi (niiskus ja veeaur))
  • Vältima vahutamist (et oleks tagatud pidev õlivool, ei tohi õli vahutada, seda aitavad vältida kindlad lisandid)

Nagu loetelust näha, on käigukasti õli kõige olulisem komponent, et käigukast töötaks korrektselt. Korralik käigukasti õli on kõrgtehnoloogiline toode, millel on väga mitu ülesannet ja neid saavutatakse väga kallite lisandite lisamisega baasõlile.

Võiks öelda, et käigukasti õli koosneb 80 % ulatusest baasõlist ja ülejäänud 20 % on ülikallid lisandid. Kuna erinevad õli omadused kaotavad ajas enda sooritusvõimet, on see käigukastile kriitiline. Ehk enamus käigukasti vigasid on põhjustatud viletsast õli kvaliteedist.

Levinumad vead käigukastis on: laagrite kulumine ja purunemine, tihendite purunemine (ka hapete mõjul), siduriketaste kulumine ja söestumine, juhtploki ülitäpsete pindade kulumine, käigukasti ebakorrektne töö (jõnksud, värinad, pöörete kõikumine, kumisemine jne). Enamus nendest vigadest on tingitud vananenud õlist ehk olukorrast, kus õli mõni omadus on üle kriitilise piiri.

Teine suur põhjus, miks käigukasti vead tekivad, on konstruktsiooniline eripära. Insenerid on arvutustes teinud vead ja seetõttu puruneb mõni detail. Sellele aitab loomulikult kaasa juba viletsast õlist tingitud tugevam käiguvahetus (löögid käigukastis).

Kolmandaks vea põhjuseks võib lugeda võõrvedeliku sattumist käigukasti. Selleks võib osutuda vesi (ülisuurest lombist läbi sõitmine, tuulutuskorgi purunemine vms) või glükool (sõiduki jahutusvedelik).